Заявление
Тук можете да направите заявка за оценяване на съответствието на вашите продукти
 
  ЗА НАС
 
Европейски директиви

Директивите са създадени от Европейския съюз (ЕС), за да се осигури свободното движение на стоки и услуги. Те са предназначени да премахнат всички бариери пред търговията в Европа, които могат да бъдат причинени от многократно тестване и сертифициране на продукти и оборудване, за да отговарят на регламентите на пазарите на отделните страни - членки на ЕС.

Независими изследвания, проверки или заверки на даден продукт в съответствие с директива следва да бъде извършено от органи, които са одобрени от правителствата на общността и нотифицирани пред Европейската комисия.

„ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД е одобрен орган и може да осигури независимо сертифициране по съответните директиви, които Вашият бизнес изисква, за да бъдат доставяни продукти и услуги безопасно и според очакваните от клиентите стандарти.

„ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД е Нотифициран орган за Сертификация на продукти от Европейската комисия с идентификационен номер NB 2024 по:

- Директива 2014/30/EU (ЕMC) – въведена в Република България чрез Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОС ЕМС)
- Директива 2014/53/EU (RED) – въведена в Република България чрез Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията (НСИОС Р)

Защо Сертифициране?

За да бъдат продавани в международен план, потребителската електроника, радиооборудване и телекомуникационните продукти трябва да получат одобрения. Те се издават от държавни агенции и от признати органи за сертифициране.
Тъй като критериите за изпитване варират в различните страни, процесът на одобрение може да доведе до значителни усилия и разходи.

От 2016г. ние работим в пълно съответствие с новите директиви за EMC и RED.

Как можем да ви помогнем?

От 2006г. „ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД предоставя на производители и вносители услугата по оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост към устройствата и неподвижно монтирани инсталации както и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, издава крайни документи (Сертификат) и е една от първите независими организации, предоставящи тази услуга.
„ЕЛТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД е напълно независима организация от производители или трети лица, предлагаща високопрофесионални и високонадеждни услуги.
Нашето портфолио обслужва процесите на одобрение и сертифициране на ЕС и много други международни пазари.
2006- Всички права запазени